Doprava zadarmo nad 35 €
Dezinfekčný prostriedok na povrchy Mynano 5L
Dezinfekčný prostriedok na povrchy Mynano 5L
Akcia -22%

Dezinfekčný prostriedok na povrchy Mynano 5L

Dezinfekcia na povrchy doma, v škole či práci. Viac info

Na sklade 5 a viac ks, odosielame do 24 hodín
29,99 € -22% 23,50 €
ks
Kód produktu: 1536 Výrobca: rubella Pridať k obľúbeným produktom
Neviete si s niečím rady? Náš odborník Vám poradí

Dezinfekčný prostriedok na povrchy Mynano 5L

Tekutý bezchlórový a bezkyslíkový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých omývateľných plôch, povrchov, predmetov a nástrojov kde je zvýšené riziko množenia baktérií a vírusov. Dezinfekcia splňuje § 35 zákona č. 120/2002 a je schválená Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky.
Ošetrený predmet je chránený pred výskytom mikroorganizmov akýchkoľvek mikrobiologických jednotiek, bunkových alebo nebunkových. Prostriedok rovnako zabraňuje vzniku plesní, húb, kvasiniek, rias a cudzopasných mikroskopických helmintov.

Základná zložka: Ultrakoncentrát obsahuje 100000 ppm Alkyl Benzalkonium chlorid.

Použitie:

Rovnomerne naneste na povrch a nechajte pôsobiť. Následne dôkladne zotrite.

Bezpečnostné upozornenia:


H314 Spôsobuje ťažké popálenie kože a poškodenie očí H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P260 Nevdychujte prach / dym / plyn / hmlu / pary / aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301 P330 P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. P303 P361 P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou alebo osprchujte. P305 P351 P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte lekára. P501 Odstráňte obsah a obal ako nebezpečný odpad.

DEZINFEKČNÝ PROSTRIEDOK NIE JE URČENÝ NA POUŽITIE U ČLOVEKA ALEBO ZVIERAT

Parametre
Konzistencia tekutina
Objem 5 L