DOPRAVA ZADARMO nad 60€

Vaše osobné údaje

Informácie o spracovaní osobných údajov

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov

Prevádzkovateľ Vaších osobných údajov je spoločnosť BIORUŽA, s.r.o. so sídlom Laborecká 1, 010 01 Žilina, IČO:  52234070, zapisaná v obchodnom registri okresnom súde Žilina oddiel: Sro:, Vložka čislo: 71761/L, Slovenská republika (ďalej len „Prevádzkovateľ“),

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: adresa pre doručovanie BIORUŽA, s.r.o. , Rosinská 13, 010 08 Žilina, adresa elektronickej pošty: info@bioruza.sk, telefon:0917/742 588.

Prevádzkovateľ nenominoval a neurčil kompetentnú osobu na spracovanie osobných údajov.

Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov a ich rozsah

Prevádzkovateľ spracováva v rámci svojej činnosti v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, nasledujúce Vaše osobné údaje:

• V prípade fyzických osôb: meno a priezvisko; adresu bydliska; číslo bankového účtu; e-mailovú adresu; telefónne číslo; IP adresa; cookie; GPS údaje.

• V prípade spoločnosti: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti; e-mailovú adresu spoločnosti; fakturačnú adresu; dodaciu adresu ,IČO, DIČ; číslo bankového účtu; IP adresa; cookie; GPS údaje.

Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Spôsob ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ chráni Vaše osobné dáta antivírusovým programom Eset Endpoint Antivirus, šifrovanie tých časti diskov, kde sa nachádzajú Vaše osobné dáta na jeho interných počítačoch zabezpečuje Eset Endpoint Endcryption.

Účel spracovania osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je zasielanie obchodných zoznámení a ponúk a uskutočňovaniu iných marketingových aktivít voči Vašej osobe.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu na základe služby cookie. Toto profilovanie nám umožňuje neustále zlepšovať a analyzovať naše ponuky a služby voči Vám. Tieto dáta sú anonymné. Súhlas na toto automatické individuálne rozhodovanie a profilovanie sa dáva samostatne, zakliknutím lišty so súhlasom cookie, ktorá sa zobrazuje na našej stránke.

Doba uloženia osobných údajov

Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje uložené prevádzkovateľom je 10 rokov, najďalej však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracované).

Ďalší príjemcovia Vaších osobných údajov

Poskytovateľ webového e-shopu je firma Evici webdesign s.r.o. (údaje sú šifrované a ukladané na vývojárskych serveroch v kanceláriách v Ostrave)

Prevádzkovateľ serverov, na ktorých je e-shop je spoločnosť Linode, LLC (servery sú umiestnené v Londýne a Frankfurte – údaje sú šifrované).

Umiestnenie serverov:

s0_upgates_com

Frankfurt, DE

s1_upgates_com

London, England, UK

s2_upgates_com

Frankfurt, DE

s3_upgates_com

London, England, UK

s4_upgates_com

Frankfurt, DE

s5_upgates_com

Frankfurt, DE

s6_upgates_com

London, England, UK

s8_upgates_com

Frankfurt, DE

s9_upgates_com

Frankfurt, DE

Účtovný program dodáva spoločnosť KROS a. s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, číslo živnostenského registra: 511-16120, IČO:31635903, chránené heslom a umiestnené na servery bežiacom pod Windows Server Essentials.

Externé účtovníctvo zabezpečuje spoločnosť EKA-Z,s.r.o., Vysokoškolákov 41/31, 010 08, Žilina, IČO: 36438073, DIČ: 2022101312, spoločnosť chráni Vaše osobné údaje zaškolenými pracovníkmi a technickým zabezpečením, tak ako im prikazuje Nariadenie.

Analýzu dát pre reklamu vo vyhľadávačoch a web stránkach sprostredkuje Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČ DPH: IE6388047V – ochrana šifrovaním, ISO 27001

Reklamu vo vyhľadávačoch a web stránkach sprostredkuje Google Ireland Limited,Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, IČ DPH: IE6388047V – ochrana šifrovaním, ISO 27001

Reklamu na sociálnych sieťach sprostredkuje FACEBOOK IRELAND LIMITED, HANNOVER REACH, 5-7 HANNOVER QUAY, DUBLIN 2, Írsko, DIČ: IE9692928F

Reklamu na partnerských wébových stránkach sprostredkuje eHUB.cz s.r.o. so sídlom Tusarova 877/56, 170 00 Praha 7, IČ: 24818569, zapísaná v OR vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 177154

Celkovú analýzu dát sprostredkuje Hotjar Ltd., Malta, ochrana osobných dát dizajnom aj šifrovaním.

Posielanie reklamných mailov zabezpečuje spoločnosť The Rocket Science Group 1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, Spojené štáty americké, prostredníctvom svojej služby Mailchimp. Spoločnosť sa nachádza na území tretej krajiny, ktorá je považovaná za krajinu s dostatočným zabezpečením osobných údajov, spoločnosti budeme posielať e-mail, vaše meno a priezvisko; v prípade spoločností meno a priezvisko kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb; názov spoločnosti; e-mailovú adresu spoločnosti.

Na komunikáciu s našími zákazníkmi používame služby chat-u spoločnosti Zendesk Inc., San Francisco, Kalifornia, Spojené štáty americké. Spoločnosť sa nachádza na území tretej krajiny, ktorá je považovaná za krajinu s dostatočným zabezpečením osobných údajov, spoločnosti budeme posielať vaše meno a priezvisko; v prípade spoločností meno a priezvisko kontaktných osôb; názov spoločnosti;

Prevádzkovateľ má v úmysle posielať Vaše osobné údaje alebo dáta o nich do tretej krajiny (krajiny mimo územia EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

Vaše práva ako subjekt údajov

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vaším osobným údajom, právo na ich opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne ich obmedzenie spracovania, právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov. Máte právo namietať proti automatickému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov poskytnuté prevádzkovateľovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovanie Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: telefonicky na čísle 0917/742 588 alebo na facebookovej stránke https://www.facebook.com/DIMEX-wwwdimexautomarketsk-158677900838958/

 

 Ak sa domnievate, že spracovaním osobných údajov bolo porušené či je porušované nariadenie, máte právo podať sťažnosť k úradu vykonávajúcemu dozor prislúchajúcemu k Vášmu obvyklému pobytu.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34

web stránka: https://dataprotection.gov.sk/

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje poskytovať. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatváraniu zmluvy.

Vernostný program
Vernostný program

Odmeňujeme za každú recenziu produktov.

Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo

Poskytujeme najlepšiu kvalitu služieb a výrobkov.

Spoľahlivosť dodania
Spoľahlivosť dodania

Vlastné sklady zaručujú rýchlosť a spoľahlivosť dodania.

Vlastná výroba
Vlastná výroba

Vytvárame a vyrábame pre vás kvalitné produkty.

Doprava zadarmo
Doprava zadarmo

pri nákupe nad 60€.

Garancia spokojnosti
Garancia spokojnosti

Nepasuje? Vráťte.

Odborné poradenstvo
Odborné poradenstvo

Radi vám s výberom poradíme.

Odmena za recenziu
Odmena za recenziu

Recenzia = až 0,4€ späť.