info@bioruza.sk

[+421] 915 464 039

Naša prevádzka

Názov spoločnosti
Ulica Rosinská, číslo 17c
010 08 Mesto Žilina

Sídlo spoločnosti

Laborecká, 17c
010 08 Žilina

IČO: 36 428 116
DIČ: SK 2021 986 725

Kontaktujte nás!