Doprava zadarmo nad 35 €

V európskom nariadení o kozmetických výrobkoch sa uvádza veľa záväzných pokynov a požiadaviek na označovanie a zreteľné oznamovanie príslušných bezpečnostných informácií o kozmetických výrobkoch. Každý z týchto pokynov a kozmetických požiadaviek, vrátane označenia, musia byť výrobcami prísne dodržiavaní pri všetkých kozmetických výrobkoch, ktoré sa snažia vstúpiť na európsky trh.

Dátum exspirácie a PAO sú obsiahnuté v sekcii Testovanie stability procesu súladu s kozmetickými výrobkami, ktorá je súčasťou posúdenia bezpečnosti produktu. Počas tohto procesu sa hodnotia obidva faktory v snahe zaistiť maximálnu bezpečnosť pre spotrebiteľa.

Dátum spotreby (Dátum exspirácie)

Všeobecne sa tak akceptuje čas, ktorý trvá, kým produkt prestane fungovať ako je uvedené alebo inzerované. podstate je to bezpečné obdobie, počas ktorého bude svoju funkciu plniť. V závislosti od typu a povahy produktu môže byť dátum exspirácie veľmi dôležitý a súvisí s ďalšími faktormi:

 • Ako sa produkt používa, alebo ako sa s ním zaobchádza (interakcia s ľudským telom, hubami, baktériami..)

 • Kde a ako je výrobok skladovaný (teplota a vystavenie svetlu)

 • Či môže výrobok časom vyschnúť alebo príliš zvlhnúť (zmeniť svoju konzistenciu)

 • Chemické zloženie produktu a to, či to môže viesť k rozdeleniu produktu na rôzne prvky

Ak má kozmetický výrobok trvanlivosť kratšiu ako 30 mesiacov, musí byť na jeho obale zreteľne uvedený dátum exspirácie. V prípade, že doba použiteľnosti presahuje 30 mesiacov, nie je potrebné na obal uvádzať dátum exspirácie, ale dobu po otvorení áno(PAO).

Doba po otvorení (PAO)

Doba po otvorení predstavuje obdobie, po ktoré zostane produkt stabilný a bezpečný pre ľudské použitie po prvom otvorení. Preto veľmi úzko súvisí s mierou degradácie, ktorej produkt čelí, rovnako ako s dobou použiteľností. V tomto prípade je to však oveľa bezprostrednejšie ovplyvnené jeho prvým použitím alebo prvou interakciou so spotrebiteľom (mikrobiálnou kontamináciou).

Stanovenie PAO zohľadňuje množstvo faktorov, vrátane typu výrobku a jeho uvádzaných účinkov. Extrémy v určitých faktoroch môžu výrazne ovplyvniť PAO produktu, vrátane použitia u detí alebo na citlivé časti tela.

Prečo má kozmetika určená na starostlivosť o očné okolie nižšiu trvanlivosť?

Čas použiteľnosti kozmetiky v oblastí očí je obmedzenejší ako v prípade iných výrobkov, pretože je náchylnejšia na mikrobiálnu infekciu počas používania spotrebiteľom a rizikom očných infekcií. Výrobcovia zvyčajne odporúčajú špirálu zlikvidovať 3 až 6 mesiacov po jej otvorení. Pokiaľ vyschne, mala by sa zlikvidovať. Na jej zvlhčenie nepoužívajte vodu a už vôbec nie sliny. Mohli by ste tak zaniesť baktérie do produktu. Ak máte očné infekcie, okamžite vyhľadajte lekára a prestaňte používať a vyhoďte všetku kozmetiku pre oblasť očí, ktorú ste použili, keď k infekcií došlo.

Osvedčené rady pri používaní kozmetiky

 • Pozorne si prečítajte pokyny a všimnite si všetky varovania týkajúce sa použitia.

 • Nepoužívané výrobky pevne zatvorte.

 • Dodržiavajte dátum spotreby a obdobie po otvorení.

 • Neskladujte výrobky na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla. Pokiaľ je možné vyberte chladné miesto (nemrznúce :D)

 • Produkty nikdy nerieďte.

 • Produkty aplikujte čistými rukami alebo aplikátorom.

 • Ak máte pochybnosť, produkt vyhoďte.